Ga door naar hoofdcontent
NieuwsDocu ‘Eeuwige Bossen’ in première gegaan

Docu ‘Eeuwige Bossen’ in première gegaan

Dinsdag 2 april 2024Afbeelding Docu ‘Eeuwige Bossen’ in première gegaan

Maar weinig mensen weten dat we in Nederland bossen hebben die in 1850 ook al bos waren. In deze bossen en houtwallen zijn nog wilde bomen en struiken te vinden. In de documentaire Eeuwige Bossen, die dinsdag 26 maart 2024 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in première ging, is te zien waarom het zo belangrijk is om zuinig te zijn op deze inheemse bossen en houtwallen. 

Schaars

Slechts 3 procent van onze huidige bossen en houtwallen bestaat uit inheemse bomen en struiken. De circa 100 inheemse soorten zijn schaars geworden.

In de documentaire Eeuwige Bossen, geregisseerd door Jan Ketelaars, komen meerdere aspecten van onze oude inheemse bossen aan bod. Zoals de cultuurhistorie, archeologie, DNA en onderzoek naar jaarringen. Maar ook het beheer, behoud en het beleid vanuit het ministerie, de provincie en terreinbeheerders zijn te zien in de documentaire. Tal van betrokkenen en belanghebbenden laten hun licht schijnen over de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen van onze inheemse bossen.

Biodiversiteit

Het is belangrijk dat wilde bomen en struiken beschermd worden. Ze hebben immers een unieke genetische waarde. Sinds de ijstijd hebben ze zich al aangepast aan het wisselende klimaat in ons land. Ze zijn dus uitermate goed bestand tegen huidige klimaatveranderingen. Aangeplante bomen zijn hier minder goed tegen bestand. Dit maakt ze kwetsbaar. Ook hebben wilde bomen en struiken grote ecologische waarde.  Allerlei planten en dieren zijn afhankelijk van bomen en struiken die hier van nature voorkomen en op het juiste moment sappige blaadjes of rijpe vruchten produceren. Deze oorspronkelijke biodiversiteit, die het resultaat is van zo’n tienduizend jaar evolutie in de Lage Landen, staat momenteel sterk onder druk.

Beheer

Het beheer van de wilde bossen gaat niet overal goed. Soms worden soorten geplant die van nature niet thuishoren in een wild inheems bos. Uitheemse soorten kunnen het bos overnemen en de inheemse bomen verdringen. De documentaire Eeuwige Bossen is erop gericht om bewustwording en kennis te vergroten. Zodat toekomstige generaties ook nog van onze prachtige bossen met wilde inheemse soorten kunnen genieten.

RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) steunt de documentaire van harte. Ook heeft de RCE de kaart Groen Erfgoed gemaakt waar alle tot nu toe bekende wilde bomen en struiken in Nederland staan. Samen met Ecologisch Adviesbureau Maes en Landschapsbeheer Flevoland heeft de RCE ‘Attentielijsten bedreigde wilde bomen en struiken’ opgesteld. Deze lijsten geven een overzicht van de bedreigde wilde boom- en struiksoorten per provincie en tips voor beheer. De Attentielijsten zijn te vinden in de Kennisbank van de RCE.

eeuwigebossen.nl

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *