Ga door naar hoofdcontent
NieuwsGemeenten en BIM?

Gemeenten en BIM?

Donderdag 2 februari 2017Afbeelding Gemeenten en BIM?

BIM draait om integrale samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat. Heeft uw gemeente de voordelen van BIM al ontdekt?

Wat is BIM?

Waar partijen vroeger op een eilandje konden opereren, werken opdrachtgever, architect, ingenieur, aannemer en installateur nu steeds intensiever samen op basis van digitale informatie. Die informatie komt samen in een Bouw Informatie Model (BIM), waarmee zichtbaar is hoe de verschillende disciplines op elkaar aansluiten. Zo kun je bijvoorbeeld van tevoren zien welke tegenstrijdigheden er zitten in het ontwerp van een gebouw of infrastructuur, voordat er gebouwd wordt. Bouwpartners wisselen met BIM in essentie geen documenten uit, maar data. Het doel is om geen informatie verloren te laten gaan, waardoor er veel minder fouten worden gemaakt, geen data dubbel ingewonnen hoeven te worden en kennis behouden blijft tijdens verschillende fases in het bouw- en beheerproces. Goed informatiemanagement en het delen van de informatie zijn hierbij van groot belang, daarom wordt BIM ook wel uitgelegd als Bouw Informatie Management.

“Bouwpartners wisselen met BIM in essentie geen documenten uit, maar data.”

Goede data zijn goud waard

BIM zorgt ervoor dat we met zijn allen slimmer en efficiënter gaan werken. In feite bouw je met BIM een digitale versie van de fysieke werkelijkheid van een bouwwerk. En dat is niet alleen zinvol tijdens de bouw. De grote winst is te behalen in de beheerfase, waarbij een goed digitaal dossier goud waard is en veel kosten bespaart. BIM maakt integraal samenwerken mogelijk en is een onomkeerbare ontwikkeling! Het leidt tot een sneller, efficiënter, kwalitatief beter, economisch voordeliger en duurzamer bouw- en beheerproces. Het sluit ook goed aan bij de ontwikkeling van 3D-stadsmodellen door enkele gemeenten in het land.

“BIM leidt tot een sneller, efficiënter, kwalitatief beter, economisch voordeliger en duurzamer bouw- en beheerproces.”

Kansen voor uw gemeente

Gemeenten hebben of krijgen vanuit verschillende rollen met BIM te maken. Naast opdrachtgever voor projecten, veelal voor MKB-bedrijven, is de gemeente ook eigenaar en beheerder van vastgoed en de openbare ruimte, bronhouder voor geo-informatie (BGT), bevoegd gezag voor vergunningverlening en opsteller van beleidskaders (RO, milieu en toetsing). Kansen liggen op het gebied van: minder overdrachtsfouten door werken met dezelfde gegevens, krachtige communicatie, expliciete vastlegging van eisen (functioneel specificeren), beoordeling van een ontwerp door vergunningverlener in een model, digitale overdracht van de gegevens naar beheersystemen en het aanleggen van digitale bouwwerkdossiers. Dit geeft een reductie van plan- en voorbereidingskosten, faalkosten en beheerkosten. Zeker nu gemeenten meer in een regierol komen is BIM cruciaal. Een goede informatiepositie is van groot belang.

Onbekend maakt (nog) onbemind

De uitdaging is op dit moment om de bekendheid van BIM bij gemeenten te vergroten. Niet alleen bij de werkvloer maar ook bij management en bestuur. En vervolgens natuurlijk het oppakken ervan, daarmee zijn ook het MKB en de burgers gebaat. BIM Loket, Gemeente Rotterdam en Dataland organiseren hierover een workshop, waarin we ervaringen uitwisselen en de link leggen met de VNG Digitale Agenda 2020. Als uw hierin interesse heeft, of als u vragen hebt, kunt u ons mailen op helpdesk@bimloket.nl.