Ga door naar hoofdcontent
NieuwsGeo-Info zoekt informatie over het thema ‘Maatschappelijke Data’
Oproep hoofdredacteur: denk mee!

Geo-Info zoekt informatie over het thema ‘Maatschappelijke Data’

Donderdag 13 juli 2023

Het themanummer van Geo-Info gaat dit jaar over ‘Maatschappelijke Data’. Een breed onderwerp dat kansen biedt voor het geo-informatiewerkveld. Hoofdredacteur Roelof Keppel roept iedereen op om over dit thema mee te denken.

Nederland staat voor grote maatschappelijke kwesties als bouwen, wonen, stikstof, het toekomstbestendig maken van de agrarische sector, vergrijzing, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Hiermee verbonden zijn enorm veel datasets, maar de onderlinge verbondenheid, de bekendheid ervan, de vindbaarheid, de beschikbaarheid en de bruikbaarheid in de uitvoeringspraktijk laten te wensen over.

Verschillende vragen doemen daarbij op:

 • Is de overheid nog wel in control?
 • Welke voorstellen heeft het bedrijfsleven om orde in de chaos te scheppen?
 • Hoe doorbreken we de laissez-faire mentaliteit (‘We hebben het toch best goed voor elkaar met ons stelsel van Basisregistraties?’)
 • Hoe doorbreken we het sectorale eilanddenken?
 • Een verscheidenheid aan data-beherende instanties brengt ook uiteenlopende belangen met zich mee. Wat is het effect daarvan en hoe kunnen we verstoringen vermijden of voorkomen?
 • Steeds vaker zien we dat het ruimtelijk besef bij uitvoeringsorganisaties ontbreekt. Waarmee en hoe kunnen we vanuit het geo-werkveld verandering hierin aanbrengen?
 • Is er sprake van onwil, onbekendheid met datacollecties van andere instanties?
 • In hoeverre wordt er per sectorale opgave data verzameld? Kan deze data ook in andere domeinen worden ingezet? Hoe voorkomen we dubbelingen?
 • Zijn de huidige standaarden wel geschikt voor de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan?
 • Hoe lang tolereert de belastingbetalende burger de huidige situatie nog?

Misschien hebt u al een deel van de antwoorden. Of beschikt u over aansprekende praktijkvoorbeelden waarin genoemde uitdagingen (deels) zijn weggenomen. In dat geval vragen we u een bijdrage te leveren aan de volgende Geo-Info. Dat kan op twee manieren:

 1. Noteer in een korte notitie (een half A4) uw visie op deze punten. Dat zou als outline kunnen dienen voor een artikel van uw hand voor het komende themanummer.
 2. Geef s.v.p. aan of u wilt deelnemen aan een informatiesessie. De redactie gaat graag met u in gesprek over deze onderwerpen en over de door u aangedragen oplossingsrichtingen. De sessie vindt waarschijnlijk plaats op een middag in de eerste week van september, dit wordt nader afgestemd.

Reageren kan via e-mail naar Roelof Keppel, Hoofdredacteur Geo-Info.

Reacties

  Plaats een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *