Ga door naar hoofdcontent
NieuwsGeo-onderwijsuitbreiding
Nieuws Geo-TG

Geo-onderwijsuitbreiding

Vrijdag 16 september 2022

Nieuws Geo-TG is een rubriek waarin we de ontwikkelingen op het gebied van ‘Geo-information Technology & Governance’ bij de TU Delft delen.

Spatial Computing for Sustainable Development (minor eerste semester 3e jaar BSc TUD-breed)

Met ingang van studiejaar 2022-2023 starten de Faculteit Bouwkunde, de Faculteit Civiele Techniek en Geowe­tenschappen en de Faculteit Elektro­techniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft samen de nieuwe minor Spatial Computing for Sustaina­ble Development. Deze minor biedt een reeks cursussen die de grondbe­ginselen van computergebruik in ruimtelijke (geometrische, topologi­sche) monitoring, ontwerp en ruimtelijke besluitvorming bieden. De minor bestaat uit twee onderdelen: Spatial Computing for Digital Twinning en Spatial Computing for Architectu­ral Design.

Het nieuwe onderwijs.

Spatial Computing for Digital Twinning is gericht op het formuleren en oplossen van complexe ruimtelijke beslisproblemen in ruimtelijke besluitvorming op geografische schaal. Het gaat om het verwerven van 3D-gegevens, het aanpakken van open stedelijke geodata-governance en ruimtelijke beslissingsondersteu­nende systemen (SDSS).

Spatial Computing for Architectural Design is gericht op het formuleren en oplossen van complexe ontwerppro­blemen in de architectuur. Het omvat het ontwikkelen van computationele procedures en modellen voor het formuleren van ontwerpvereisten en -regels en algoritmische generatie van ontwerpen, analyse, simulatie en evaluatie van de bouwprestaties met behulp van wiskundige methoden voor generatief ontwerp.

Dit jaar nemen ongeveer twintig studenten van vijf verschillende faculteiten van de TU Delft (Faculteit Bouwkunde, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Faculteit Civiele Techniek en Geowe­tenschappen en Faculteit Techniek, Bestuur en Management) deel aan deze minor.

Land Administration

(MSc Geomatics, GEO5012)

Hoewel het al sinds de Griekse oudheid een belangrijk onderwerp is, en het als basis van het vakgebied Geodesie/Geomatics gezien kan worden, was er tot nu toe bij de TU Delft geen vak over Land Administra­tie (LA/Kadaster). Echter, sinds dit voorjaar kan er binnen de MSc Geomatics een 5EC-keuzevak worden gevolgd, waarin zowel de juridische basis als de technische aspecten van LA-systemen aan de orde komen. De verschillende functies van land management worden behandeld: eigendom, waarde, gebruik en ontwikkeling (planning). Ook wordt er veel aandacht besteed aan standaar­den (ISO 19152 LADM/INSPIRE CP) en implementaties van deze systemen, onder andere via de verschillende practicumopdrachten.

Naast de basisprincipes komen ook de nieuwste ontwikkelingen aan bod: 3D-percelen, rechten in zee/oceaan, block chain, title insurance, materia­lenkadaster, nieuwe inwintechnieken, en hergebruik van BIM/IFC-ontwer­pen. Het vak wordt verzorgd door Hendrik Ploeger en Peter van Oosterom.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *