Ga door naar hoofdcontent
Nieuws‘Kabinet moet scherpere keuzes maken voor de leefomgeving’

‘Kabinet moet scherpere keuzes maken voor de leefomgeving’

Donderdag 9 maart 2023

Verduurzaming, energie, klimaat en de aanpak van het woningtekort vragen om grote ingrepen in de leefomgeving. Het kabinet moet scherpere keuzes maken, want niet alles kan overal. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de Ruimtelijke Verkenning 2023.

“De oplossingen voor een hele reeks urgente issues vragen allemaal ruimte en zullen de inrichting van het land op lange termijn ingrijpend veranderen. Een toekomstbestendig Nederland vergt decennialang vasthoudend omgevingsbeleid op alle bestuurlijke niveaus”, stelt David Hamers, een van de projectleiders van het onderzoek.

“Hoe ons land er in de toekomst uit zal zien, hangt af van waar nu nieuwe huizen, wegen en voorzieningen worden gepland. Deze en alle andere ruimtelijke investeringen moeten ook in het veranderde Nederland van de komende decennia renderen”, aldus Rienk Kuiper, co-projectleider. “De juiste plek is daarbij belangrijk. Hou bij het plannen de samenhang voor ogen, maak keuzes die op de lange termijn overeind kunnen blijven.”

Vier scenario’s

Een team van 25 onderzoekers heeft in de Ruimtelijke Verkenning vier toekomstscenario’s gemaakt, die beleidsmakers handvatten bieden voor het uitzetten van lijnen naar de toekomst: Mondiaal Ondernemend (een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead hebben), Regionaal Geworteld (burgers nemen het initiatief in hun eigen leefomgeving), Snelle Wereld (de nog verder toegenomen digitalisering doet afstanden verdwijnen) en Groen Land (veel ruimte voor de natuur). Voor elk scenario zijn op basis van ruimtelijke modellering en ontwerpend onderzoek gedetailleerde kaarten van het bijbehorende Nederland van 2050 gemaakt. Ze brengen in beeld welke gevolgen verschillende keuzes hebben.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *