Ga door naar hoofdcontent
NieuwsKNAG-congres over ruimtelijke toekomst Nederland

KNAG-congres over ruimtelijke toekomst Nederland

Dinsdag 28 maart 2023

Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert op 9 juni het lustrumcongres Ruimte voor transitie, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan.

Het congres gaat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Hoe kunnen we omgaan met de grote ruimtelijke uitdagingen waarvoor ons land staat, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgaven en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling? Wat zijn de ideeën van geografen en planologen werkzaam als onderzoeker, in beleid of in het bedrijfsleven? Hoe zijn deze uitdagingen te combineren in regionale kaders? Op deze dag worden kennis en ervaringen gedeeld en uitgenodigd tot integraal en intersectoraal denken, typerend voor het ruimtelijk vakgebied.

In het plenaire ochtendprogramma staan langetermijndenken en de leidende rol van water en bodem in de ruimtelijke planning centraal. Het PBL licht de Ruimtelijke Verkenning 2023 toe. Ook komen jonge onderzoekers aan het woord. In de middag zijn er vier deelsessies met experts over de thema’s klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *