Ga door naar hoofdcontent
NieuwsLandbouwgrond steeds vaker aangekocht door niet-boeren
Kwartaalbericht agrarische grondmarkt

Landbouwgrond steeds vaker aangekocht door niet-boeren

Dinsdag 1 augustus 2023

Ongeveer de helft van alle landbouwgrond die in Nederland wordt verhandeld, komt in handen van beleggers, natuurorganisaties, overheden, investeerders en particulieren. Het aandeel van agrarisch ondernemers in de aankoop van agrarisch areaal is gedaald.

Dat blijkt uit een kwartaalbericht van Wageningen Economic Research en GIN-partner Het Kadaster. Met het oog op de grote ruimtelijke uitdagingen in Nederland, zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, biodiversiteit en de overgang naar kringlooplandbouw, onderzochten zij welke partijen actief zijn op de agrarische grondmarkt.

Landbouwgrond is grond met een agrarische bestemming. Zonder een bestemmingsplanwijziging kan deze niet zo maar worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals woningbouw.

Verschuiving

In de periode 2012-2022 werd gemiddeld 34.100 hectare landbouwgrond per jaar verhandeld, dat is 1,9% van het totale areaal in Nederland (1,8 miljoen ha in 2022). Tot 2015 kochten boeren gemiddeld 59% van de verhandelde grond. In de jaren 2019-2022 daalde die hoeveelheid tot net iets minder dan de helft (49%).

Er is dus een verschuiving gaande. Zowat een kwart van de landbouwgrond die in de periode 2012 t/m april 2023 werd verhandeld is gekocht door beleggers, natuurorganisaties, overheden en diverse investeerders. De grootste kopers in dit segment zijn financiële partijen, waaronder verzekeraars en bedrijven die de grond kopen en weer aan boeren verpachten. Daarnaast zijn burgercoöperaties, bouw- en ontwikkelbedrijven en liefdadigheidsorganisaties actief in dit segment. Het resterende kwart van de verhandelde landbouwgrond werd aangekocht door uiteenlopende partijen, waarvan particulieren met meer dan 80% de grootste partij zijn. Zij kochten veelal kleinere kavels (<10 hectare).

Opvallend is verder de toename van de aankopen door de provincies sinds de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in 2015. Aankopen van landbouwgrond namen toe van ongeveer 500 ha per jaar voor 2015 tot bijna 1.200 ha per jaar in de jaren daarna.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *