Ga door naar hoofdcontent
NieuwsMonografie ‘De Delftse School’ door Martien Molenaar

Monografie ‘De Delftse School’ door Martien Molenaar

Maandag 1 juni 2020Afbeelding Monografie ‘De Delftse School’ door Martien Molenaar

Het is mij een genoegen de publicatie ‘De Delftse School’ van de hand van Martien Molenaar te kunnen aankondigen, nummer 4 in de reeks Geodetisch-Historische Monografieën. Deze monografie beschrijft de ontwikkeling van de theorie betreffende de kwaliteit van geodetische metingen aan de TU Delft. In deze zeer leesbare monografie beschrijft Molenaar de ontwikkelingen die rond 1930 in gang werden gezet door prof. ir. Jacob Menno Tienstra, en na diens dood werden voortgezet door prof. dr. ir. Willem Baarda, tot zijn emeritaat in 1982. Met deze kwaliteitstheorie heeft de TU Delft een unieke en invloedrijke plaats in de wereldwijde geodetische wereld in weten te nemen. Molenaar vermijdt de moeilijke formules die, zeker in mijn studententijd, vele studenten hoofdpijn opleverden, maar kon niet voorkomen toch een beperkt aantal wiskundige symbolen te moeten gebruiken.

Deze monografie is uitsluitend digitaal verkrijgbaar via de website van De Hollandse Cirkel. Een aantal bijlagen, waaraan in de monografie wordt gerefereerd, zijn alleen op aanvraag (info@hollandsecirkel.nl) verkrijgbaar.