Ga door naar hoofdcontent
NieuwsNormontwerp informatiemodellering van gebouwde omgeving ter commentaar

Normontwerp informatiemodellering van gebouwde omgeving ter commentaar

Vrijdag 18 juni 2021

Normontwerpen NEN 2660-1 ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving – Deel 1: Conceptuele modellen’ en NEN 2660-2 ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving – Deel 2: Praktische configuratie, extensie en implementatie van deel 1’ zullen de huidige NEN 2660:1996 deels vervangen.

NEN 2660

Het doel is om eenduidigheid te verschaffen over de (semantische) spelregels voor gegevensmodellen die de fysieke en ruimtelijke wereld van de gebouwde omgeving uitdrukken. Er zullen duidelijke kaders voor gegevensmodellen vastgesteld worden die toepasbaar zijn in zowel de vastgoed- als de infrasector.

NEN 2660:1996 is in de huidige vorm zowel verouderd als niet toereikend. Modernisering en verbreding zijn daarom van essentieel belang omdat er een grote behoefte is aan:

  • optimalisering en actualisatie van de huidige versie van de ordeningsregels voor gegevens in de bouw;
  • verbreding van het werkgebied van de bouw naar de gehele gebouwde omgeving;
  • betere aansluiting met gerelateerde normen;
  • helderheid in de bijbehorende termen, definities en algemene regels;
  • aansluiting op bestaande en in ontwikkeling zijnde GIS/GEO-standaarden zoals BZK’s DIS Geo SOR en Totaal Driedimensionaal (T3D), Geonovums MIM en de actualisatie van NEN 3610.

Commentaar en informatie

Het is mogelijk om commentaar in te dienen op het normontwerp NEN 2660-1 en NEN 2660-2 via normontwerpen. nen.nl voor 1 juli 2021. Neem voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces contact op met consultant Janwillem van den Berg: 015 – 269 03 26 of energy@nen.nl.