Ga door naar hoofdcontent
NieuwsNSO publiceert nieuwe onderzoeken naar behoeften gebruikers satellietdata

NSO publiceert nieuwe onderzoeken naar behoeften gebruikers satellietdata

Maandag 21 november 2022

Het Netherlands Space Office (NSO) heeft recent de resultaten gepubliceerd van drie nieuwe onderzoeken naar de behoeften van gebruikers van satellietdata, voor de domeinen Emissies, Agro en Veiligheid.

Er zijn steeds meer aardobservatiesatellieten en er komt steeds meer satellietdata beschikbaar. Maar welke informatie, die je uit satellietdata zou kunnen halen, hebben gebruikers nou eigenlijk nodig? En wat zou er beter kunnen? Om dat te onderzoeken heeft NSO opdracht gegeven tot een aantal studies naar de huidige en toekomstige informatiebehoeftes van gebruikers en de mogelijkheden om die informatie uit satellietdata te halen.

  • In het domein Emissies (onderzocht door het RIVM) bijvoorbeeld, willen gebruikers in de eerste plaats een hogere ruimtelijke en temporele resolutie en betrouwbaarheid van de meetgegevens. Praktische uitdagingen beperken de bruikbaarheid van satellietgegevens, maar dit is te overkomen door meer middelen voor gegevensanalyse toe te wijzen en voor het omzetten van gegevens in bruikbare producten. Ook moet de gebruikersvriendelijkheid van satellietgegevens met name voor nieuwe/beginnende gebruikers moeten worden verbeterd. Verder is er behoefte aan bredere samenwerking en een meer open gemeenschap.
  • Ook in het domein Landgebruik, Landbouw en Voedsel (onderzocht door AeroVision) wensen gebruikers in de eerste plaats dat er vaker en met een hogere resolutie wordt gemeten. Ook moeten er meerdere sensortypen worden ingezet, om ook bij dichte bewolking een goede datavoorziening te garanderen. Dat kan door het integreren van data uit de ruimtevaart en de luchtvaart. Ook thermische detectoren zouden voor veel toepassingen nuttig zijn. Verder is er behoefte aan experimenteer- en demonstratieruimte, bijvoorbeeld voor het inzetten van nanosatellieten, HALEs (onbemande vliegtuigen die zeer hoog vliegen) of drones.
  • Veiligheid (onderzocht door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, NIPV) is een domein waarin de betrokkenen (zoals veiligheidsregio’s) al een ruime ervaring hebben met het verzamelen van data via drones. Satellietdata kunnen daar aanvullend op zijn, maar wat je daar precies mee kunt, is nog vrij onbekend. Op bos- en perceelniveau is er wel al een positieve ervaring met het identificeren van mutatiedata die satellieten leveren. Als het gaat om crisisbeheersing, is er echter ook behoefte om dergelijke data in andere omgevingen en/of op andere schaalgrootte te kunnen toepassen, zoals voor ‘Early Warning’ systemen, preventie, inzet en nazorg. Hier geldt echter: onbekend maakt onbemind.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *