Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOPROEP: Enquêtes FLAGIS

OPROEP: Enquêtes FLAGIS

Dinsdag 19 juni 2018Afbeelding OPROEP: Enquêtes FLAGIS

Als vereniging voor professionele gebruikers van ruimtelijke data biedt FLAGIS een uniek platform dat het gebruik van ruimtelijke informatie over de verschillende toepassingsgebieden en sectoren (Onderwijs/Onderzoek, Bedrijven, Overheden, …) ondersteunt.

Uit deze doelstelling vragen we wat tijd te maken voor enquêtes die recent werden gelanceerd. 

Enquête met betrekking tot Datastandaarden

De werkgroep Datastandaarden – OSLO van het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid wenst een onderbouwd  beeld te krijgen m.b.t. waar overheden, private partners en academia hun accenten wensen te leggen op het vlak van datastandaarden. Op basis van de resultaten geeft de werkgroep samen richting het beleid m.b.t. interoperabiliteit. 

Dit onderzoek m.b.t. datastandaarden is een initiatief van Universiteit Gent (onderzoeksgroepen Media, Innovatie en Communicatietechnologieën en Internet Technology and Data Science Lab) in samenwerking met Informatie Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. De initiatiefnemers zijn zich bewust dat dit even wat tijd in beslag neemt maar enkel met een voldoende hoge responsgraad krijgen ze een representatief en betrouwbaar beeld. De vragenlijst loopt nog tot 17 juni 2018.

De vragenlijst kan je hier terugvinden: http://bit.ly/data_standaarden  
Meer achtergrondinformatie via: http://mict.iminds.be/data_standaarden/

Enquête met betrekking tot het opleidingsaanbod en -vraag

KU Leuven is partner in het EO4GEO project en met deze mail willen ze u vriendelijk willen vragen deel te nemen aan hun online enquêtes betreffende opleidingsvraag en –aanbod in de EO/GI sector.

De belangrijkste doelstelling van dit project is om het bestaande training en educatie ecosysteem rondom geoinformatics (GI) en aardobservatie (EO) te versterken, evenals de stimulering van het gebruik en de integratie van geografisch-ruimtelijke data in end-user applicaties.  Dit project tracht de kloof te overbruggen tussen het aanbod en de vraag voor educatie en training in deze sector. Wij zouden u door middel van de enquêtes willen vragen ons te helpen om de GI/EO professional en de training en educatie klaar te maken voor de toekomst.

Mocht u onderwijs en training aanbieden gerelateerd aan de GI/EO sector, dan zouden zij u willen vragen om de enquête (supply) in te vullen met betrekking tot het aanbod van onderwijs en training in de GI/EO sector. Mocht u werkzaam zijn in de GI/EO sector (private sector, publieke sector of een academische organisatie) dan zouden zij u willen vragen de enquête (demand) in te vullen met betrekking tot de vraag naar vaardigheden op de markt.  Afhankelijk van uw bedrijf of organisatie kunnen beide enquêtes van toepassing zijn (de data wordt verwerkt volgens de AVG). Voor meer informatie over het project kunt u uiteraard contact opnemen met ons, of de website raadplegen (http://www.eo4geo.eu).

De enquêtes kunt u hier vinden: http://www.eo4geo.eu/surveys/

Bij voorbaat dank voor uw participatie. Mocht u de afgelopen dagen reeds hebben deelgenomen, dan kunt u deze mail negeren en verontschuldigen wij ons voor de dubbele verzending.

Namens het gehele EO4GEO team, Marc Olijslagers SADL, KU Leuven

Sponsors FLAGIS 2017