Ga door naar hoofdcontent
NieuwsSlotbijeenkomst SAGEO

Slotbijeenkomst SAGEO

Vrijdag 1 december 2017Afbeelding Slotbijeenkomst SAGEO

Gisteren, 30 november, vond de slotbijeenkomst van SAGEO plaats in De Rode Hoed in Amsterdam. SAGEO heeft zich jarenlang als zelfstandige stichting ingezet om de zorgelijke verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het geo-werkveld aan te pakken. Vanaf januari 2018 gaat SAGEO op in GIN om deze missie gezamenlijk vorm te blijven geven.

Na de opening door Peter Hoogwerf (huidige en laatste voorzitter GIN) loodste Hendrik Westerbeek de aanwezigen kort door het programma van de bijenkomst. Hij noemde hierbij ook de ‘mini-gouden driehoek’ (GIN, Edugis en Geofort), die eerder op de dag op deze wijze gepresenteerd werd in het GI-beraad. En de onmiskenbaar belangrijke rol die het Kadaster in de afgelopen jaren speelde om de doelen van SAGEO de nodige support en uitvoeringskracht te geven.

In een prachtige entourage werden na de openingswoorden door Godfied Barnasconi (oud voorzitter van SAGEO) tijdens de gangen van het buffet tafelspeeches gehouden. Toine Hattink (HAS) schetste een mooi en levendig overzicht hoe dit opleidingsinstituut de afgelopen jaren voorzag in de behoefte om meer mensen aan het werk te krijgen in het geo-werkveld. “Succes heeft vele vaders nodig., zo vatte hij zijn betoog samen. “Er liggen nu nieuwe kansen voor het bedrijfsleven.”

Arnold Bregt (WUR) gaf op interactieve en humorvolle wijze een doorkijkje in wat SAGEO de afgelopen jaren heeft bereikt.   

Hiddo Velsink van HU benadrukte het belang van mathematische geodesie, als wezenlijke component in de gehele geo-keten: goede geometrische kwaliteit van geodata is, evenals vele andere kwaliteitseigenschappen, onmisbaar voor het gebruik van deze data in analyses en visualisaties.

Ulrike Schild (Edugis) benadrukte dat zij vooral heil ziet in het inspireren van jongeren om de wereld van geo binnen te stappen. Eerder inspireren dan hen te beïnvloeden. Mooie initiatieven daartoe, zoals BRAINZ in Zwolle, waarin gemeente, Kadaster en opleidingsinstituut Windesheim participeren, leveren een wezenlijke bijdrage in die inspiratie-campagne. Vervolgens werd Willemijn Simon van Leeuwen langs diverse tafels geleid om de medewerkers van Geofort nog eens extra in het zonnetje te zetten, waarbij en passant de nodige PR voor dit prachtige museum met geo-experiences niet werd geschuwd.

Als laatste memoreerde Peter Hoogwerf nog het succes van het vorige week gehouden GIN-Gala, waarbij vertegenwoordigers uit de driehoek (onderwijs/kennisinstituten, overheid en bedrijfsleven) elkaar onder heel plezierige omstandigheden troffen. De samenwerking in deze driehoek mag gerust een voorbeeld genoemd worden. Tijdens het GIN-gala vond de uitreiking van de geo-prestige award plaats. Het begin van een mooie traditie, waarmee de banden binnen de samenwerkingsdriehoek nog sterker kunnen worden.

Al met al kunnen we vaststellen, dat er veel positieve energie te bespeuren is. Een mooie opmaat naar FIG 2020.

Tot slot werden (oud-)bestuursleden van SAGEO en de medewerkers die de afgelopen jaren met tomeloze energie gewerkt hebben aan het bereikte succes, met veel dank overgoten en uitgezwaaid.