Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVacatures bestuursvoorzitter GIN & algemeen bestuurslid GIN

Vacatures bestuursvoorzitter GIN & algemeen bestuurslid GIN

Vrijdag 23 augustus 2019

Geo-Informatie Nederland (GIN) is dé verbindende vereniging voor alle disciplines in het domein van geo-informatie en verenigt circa 1.600 leden. GIN is er zowel voor vakmensen als organisaties binnen de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. De vereniging organiseert activiteiten en stimuleert en faciliteert haar leden kennis te delen over het geo-vakgebied.

Vacature bestuursvoorzitter GIN

Vanwege het verstrijken van zijn bestuurstermijn zal de huidige voorzitter Peter Hoogwerf in de algemene ledenvergadering van november 2019 aftreden. Om hem te vervangen is het bestuur op zoek naar een geschikte kandidaat die bereid is zijn/haar deskundigheid in te zetten voor GIN. Momenteel werkt het bestuur aan een bestendige visie op de toekomst. Als voorzitter help je deze visie mee vorm te geven. 

Als bestuursvoorzitter:

• ben je lid van GIN of ben je bereid dat te worden;
• leid je de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur;
• vertegenwoordig je de organisatie in- en extern;
• kun je de behoefte van leden vertalen in concreet verenigingsbeleid;
• ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de vereniging;
• beschik je bij voorkeur over een relevant netwerk;
• kun je ten minste 2 dagen (vier dagdelen) per maand vrijmaken voor de uitoefening van je functie.

Dit heeft GIN te bieden:

• samenwerking met een enthousiast en gedreven bestuur;
• de mogelijkheid om je bestuurlijke ervaring verder te verdiepen, uit te breiden en over te dragen;
• vergroting van je netwerk;
• veel vrijheid om invulling te geven aan de functie;
• een onkostenvergoeding voor gemaakte reis- en verblijfkosten;
• ondersteuning in de werkzaamheden door het verenigingsbureau van GIN.

Vacature algemeen bestuurslid GIN

Vanwege het verstrijken van zijn bestuurstermijn zal Roelof Keppel in de algemene ledenvergadering van november 2019 aftreden. Om hem te vervangen is het bestuur op zoek naar een geschikte kandidaat die bereid is zijn/haar deskundigheid in te zetten voor GIN. 

Als algemeen bestuurslid:

• maak je deel uit van het verenigingsbestuur van GIN;
• ben je het gezicht en een aanspreekpunt voor de leden;
• sta je in nauw contact met leden door geregeld regiobijeenkomsten te bezoeken;
• sta je midden in het werkveld en kun je de behoefte van leden vertalen in concreet verenigingsbeleid;
• werk je nauw samen met de andere bestuursleden;
• ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de vereniging.
• ben je de linking pin tussen de redactie van het magazine Geo-Info en het bestuur (dit houdt in dat je 6 keer per jaar aanschuift bij de redactievergadering van Geo-Info);
• denk je mee over de communicatie van GIN.

Dit heeft GIN te bieden:
• samenwerking met een enthousiast en gedreven bestuur;
• de mogelijkheid om je bestuurlijke ervaring verder te verdiepen, uit te breiden en over te dragen;
• vergroting van je netwerk;
• veel vrijheid om invulling te geven aan de functie;
• een onkostenvergoeding voor gemaakte reis- en verblijfkosten;
• ondersteuning in de werkzaamheden door het verenigingsbureau van GIN.

Nadere informatie
Kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daarna besluit het bestuur of er een voordracht zal worden gedaan op de eerstvolgende ledenvergadering. Een algemeen bestuurslid en een bestuursvoorzitter worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. Kandidaten die geïnteresseerd zijn kunnen hun kandidaatstelling tot 1 september 2019 bij het bestuur motiveren en indienen. Dat kan via het verenigingsbureau van GIN (Ambachtsstraat 15, 3861 RH te Nijkerk) of per e-mail info@geo-info.nl

Vragen over de functies? Neem dan contact op met Jitze Vellenga, verenigingsmanager van GIN via het mailadres info@geo-info.nl of het telefoonnummer 033-2473415.