Ga door naar hoofdcontent
NieuwsWaterschappen: denk bij plannen voor ruimtelijke ordening ook aan water

Waterschappen: denk bij plannen voor ruimtelijke ordening ook aan water

Dinsdag 13 september 2022Afbeelding Waterschappen: denk bij plannen voor ruimtelijke ordening ook aan water

De waterschappen willen dat water een centrale rol speelt in de Nederlandse plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat stelt de Unie van Waterschappen aan de vooravond van het debat van de Tweede Kamercommissie Ruimtelijke Ordening op 14 september.

Er moet in Nederland veel gebeuren op het gebied van klimaat, water, stikstof, woningbouw, natuur en biodiversiteit. Al deze opgaven vragen ruimte en de druk op de ruimte is daarom hoog. Het rijk voert de regie op de ruimte via aparte nationale programma’s, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied, woningbouw en de Regionale Energiestrategie. Deze programma’s worden verbonden door het programma NOVEX.

In oktober legt het rijk bij iedere provincie een ‘startpakket’ neer met de kaders en randvoorwaarden vanuit het rijk voor de uitvoering van de programma’s. De provincies gaan aan de slag met dat startpakket en maken een plan hoe de verschillende opgaven zoals woningbouw en natuur eruit komen te zien. De waterschappen vinden een aantal dingen belangrijk voor die plannen:

Water en bodem sturend
Water en bodem moeten sturend zijn bij ruimtelijke ordening én inrichting. Dat betekent dat er in de plannen voldoende ruimte moet zijn voor water: klimaatadaptatie, ruimte voor waterveiligheid en ruimte om wateroverlast en droogte te voorkomen.

Waterkwaliteit
Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor waterkwaliteit. Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen, moeten de plannen in het landelijk gebied bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit.

Betrokkenheid waterschappen
De waterschappen moeten vanaf het begin worden betrokken bij de plannen van de provincies

Perspectief landbouwsector
De landbouw is een belangrijke partner in het gebied. De waterschappen vinden het daarom belangrijk dat deze sector perspectief krijgt en kan bijdragen aan de transitie van het landelijk gebied. De focus van de gebiedsgerichte aanpak moet op liggen het samen tot stand brengen van de nodige maatregelen om de natuur te verbeteren, de waterbeschikbaarheid te vergroten en de waterkwaliteitsdoelen te halen.

De hele inbreng is te vinden op de website van de Unie van Waterschappen.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *