Ga door naar hoofdcontent
VacaturesStage Geologische dienst Nederland-Adviesgroep economische zaken
TNO

Stage Geologische dienst Nederland-Adviesgroep economische zaken

Categorie
Direct solliciteren
Afbeelding Stage Geologische dienst Nederland-Adviesgroep economische zaken

Bij de afdeling Adviesgroep Economische Zaken (AGE) binnen de Geologische dienst Nederland hebben wij regelmatig stageplekken voor verschillende geologische/geotechnische onderwerpen. Onze expertise ligt met name op het gebruik van de diepe ondergrond.

Wat ga je doen?

Voorbeelden van technische onderwerpen die in stageplekken bestudeerd zijn bij AGE:

  • Calibratie van gesteente eigenschappen relevant bij geïnduceerde seismiciteit
  • Exploratie van een specifiek gebied in Nederland voor geothermisch potentieel
  • Ontwikkeling van optimale transmissiviteit inschatting
  • Evaluatie van technische optimalisatie vergunningverlening bij geothermische projecten


Voorbeelden van meer toegepast onderwerpen zijn:

  • Uitwerken van een AGE-plan voor Internationale focus: GeoEra, geothermie, Mozambique, Noordzee, BGS, DK (wat moeten we doen, waarom, hoe sluit dit aan bij de GDN strategie en welke acties, kennis en competenties zijn vereist).
  • Evaluatie geschiktheid zoutpilaren voor cavernes voor waterstofopslag
  • Decentrale overheden (ondiep en diep, netwerk, kennis, portal) – meewerken aan plan en realisatie (netwerk opzetten)

Wat wij van jou verwachten

Nieuwsgierig en een breed blikveld, uiteraard een relevante achtergrond per onderwerp.

Wat wij jou bieden

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

TNO als werkgever

In de Unit Energie Transitie werken we onder andere aan het gebruik van de ondergrond voor de verantwoorde energievoorziening van Nederland. We geven advies aan o.a. het ministerie van Economisch zaken en Klimaat, beheren het digitale archief van de diepe ondergrond via NLOG. De adviesgroep economische zaken is onderdeel van de Geologische Dienst Nederland (GDN) en we doen toegepast onderzoek in de domeinen Geothermie, Energie en CO2 opslag, en productie en exploratie van Olie en Gas.

We ondersteunen als onafhankelijke partij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maar ook Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met kennis en informatie over het gebruik van de diepe ondergrond. Het gaat hier om de winning van gas, olie, aardwarmte, zout en opslag van stoffen en de beoordeling van bijbehorende risico’s voor de samenleving. Ook leveren we informatie aan de overheid ten behoeve van de ruimtelijke ordening via de Structuurvisie Ondergrond en adviseren we over het al dan niet verlenen van vergunningen aan bedrijven voor bijvoorbeeld het boren naar en winnen van delfstoffen.

Te verwachten is dat stagiairs (afhankelijk van het onderwerp) met andere TNO afdelingen en/of externe partners te maken zullen krijgen.

Heeft deze vacature iets bij jou losgemaakt?

Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet! Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

rory.dalman@tno.nl tel: 088 8664812