Ga door naar hoofdcontent
VacaturesTeammanager belastingen en GEO informatie
Gemeente Hilversum

Teammanager belastingen en GEO informatie

CategorieExterne organisaties
LocatieHilversum
Uur per week36 uur
Direct solliciteren
Afbeelding Teammanager belastingen en GEO informatie

De gemeente Hilversum is op zoek naar een

Teammanager belastingen en GEO informatie

Ben jij als coachend leidinggevende met een financieel en/of bedrijfskundige achtergrond op management gebied ruim ervaren? En geef jij graag versnelling aan een veranderopgave? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Informatie over het team

Je gaat leiding geven aan team Gegevenshuis, dit is de officiële benaming van het team. Dit team valt binnen de afdeling Interne Dienstverlening. Met 5 leuke andere teammanagers maak je deel uit van het afdelings-MT. Het team Gegevenshuis bestaat uit 37 enthousiaste en gedreven medewerkers en aantal mensen die zijn ingehuurd. Het team is onderverdeeld in twee nieuw gevormde clusters: het cluster “Belastingen met de onderdelen heffen en invordering” en het cluster “Basisregistraties met BAG, WOZ en BGT”. Ieder cluster heeft een fulltime coördinator welke zorgt voor sturing op werkvoorraad beheersing, procesoptimalisatie en coaching op inhoud en vaardigheden. Deze indeling gaat per 1 januari 2023 in en zal door jou begeleid worden.

 • Het cluster Belastingen zorgt voor oplegging van alle gemeentelijke belastingsoorten. Dit cluster int ook de opgelegde gemeentelijke belastingen, de afhandeling van de kwijtscheldingen (inclusief de administratieve beroepen) en het verwerken van alle ontvangsten.
 • Het cluster Basisregistraties is verantwoordelijk voor kwalitatieve registratie van objectkenmerken, taxatie van (niet) woningen en percelen, PMA’s, huisnummerbesluiten en basisinformatie van gebouwen en percelen.

Voor de clusters geldt dat zij in het proces en output verbonden zijn met één van de andere teams/afdelingen binnen onze organisatie. De komende jaren moeten deze ketens slimmer (samen)werken vanuit dezelfde cultuurwaarden, de digitale techniek, rolvastheid, productieniveaus en procesoptimalisatie. Het team verzorgt sinds 2019 ook de belastingen -en BAG/WOZ taken voor de gemeente Wijdemeren.

Veranderopgave

Het bovengenoemde werk binnen de twee clusters vormt de basis van de dagelijkse werkzaamheden. Dit wordt gedragen voor een meerjarig verandertraject wat zich richt op:

Cultuur

Zorgdragen voor meer eigenschap en ketensamenwerking tussen clusters, passende werkdruk en werkgeluk (vitaliteit), de basis op orde krijgen, ‘in control’ zijn op de werkvoorraad, feedback geven en ontvangen.

Ontwikkeling van de medewerkers

Uitdagingen in het werk geven, noodzakelijke kennisversterking, gesprekcyclus, proactief handelen en het toepassen van waarderend onderzoeken naar elkaar. Tot slot een kwantitatieve en kwalitatieve opbouw en rolverdeling van het team.

Kwaliteit objectregistratie en taxatie

Verbetering van objectkenmerken in de bronbestanden en taxatie modellering van waardebepaling alsmede de digitale kwaliteitscontrole. Om op basis van managementinformatie interventies te doen op inhoud en procesverbetering door standaardisatie, uitval correcties en inhalen achterstanden. Tot slot wil Hilversum de voorbereidingen treffen voor invoering van de samenhangende objectenregistratie (SOR) in 2025, hiertoe is een kwartiermaker in het team aangesteld.

Digitalisering

Doorlopen van de periodieke vervanging bij aanbestedingen van software voor waardebepaling, workflow belastingen en later de BAG registratie software. Het digitaal samenwerken in Teams is in 2020 gestart om de informatie-uitwisseling binnen en buiten het team te verbeteren.

Innovatie en Data gedreven werken

In Hilversum is sinds kort het concern programma ‘Datagedreven Sturing’(DGS) gestart. Veel van die locatiedata komen vanuit het team. In het verlengde daarvan willen we de omslag maken naar digitaal landmeten en inzetten op procesmining en van robots.

Samenwerking in de regio

Uitvoeren, sturing en verantwoording van dienstverleningsovereenkomst voor de buurgemeente Wijdemeren voor de belasting –en BAG/WOZ werkzaamheden en het actief bijwonen van de overleggen met Almere, Amersfoort, Lelystad en VNG.

Wat ga je concreet doen?

Je geeft op een inspirerende en zakelijke manier leiding aan het team in de dagelijkse werkzaamheden en geeft versnelling aan de genoemde veranderopgave. Kortom:

 • Je geeft leiding aan de reguliere taakuitvoering door je teamleden als proceseigenaar. Je geeft het voorbeeld in gedrag en concernwaarden;
 • Je creëert voor de medewerkers goede condities en een goede sfeer binnen het team en zorgt voor verbinding;
 • Je zorgt voor doorontwikkeling van je medewerkers in hun rol en vaardigheden.
 • Je kan goed delegeren en coachen naar de coördinatoren en adviseurs en neemt het inhoudelijke werk niet over. Je hebt de eindverantwoordelijkheid van je gehele team.
 • Je durft stevige en sturende keuzes te maken. Je bent iemand die steeds de extra stap in genoemde verandering wil zetten, ook op de minder gebaande paden;
 • Je bent iemand die doelgericht werkt met ruimte voor initiatieven van anderen, dit binnen de koers en duidelijke doelen van de organisatie.
 • Je bent goed in de teambedrijfsvoering (financieel, ziekteverzuim, informatieveiligheid en de personeelsbezetting)
 • Je durft je visie over de dienstverlening en procesmatig werken omzetten naar resultaat.

Wat breng je mee?

 • Je hebt minimaal een HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met leidinggeven aan een team van 25-40 personen;
 • Je hebt een financieel bedrijfskundige achtergrond waardoor je inhoudelijk affiniteit met de taken van het team hebt.

Wie ben je?

Je bent een mensgerichte, coachende manager met bewezen kennis van genoemde processen en de producten. Je bent in staat vanuit een goed ontwikkelt reflecterend en analytisch vermogen inhoudelijke en personele vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Daarvoor neem je samen met andere, adequate beslissingen. Je bent iemand die in mogelijkheden denkt. Je beschikt over goede mensgerichte vaardigheden en hebt een antenne voor sfeer en groepsdynamiek. Je brengt deze in verbinding met je zakelijkheid en daadkracht, daar waar je er niet doorheen komt zoek je hulp.

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Wat bieden wij je?

 • Je krijgt een 36-urige werkweek;
 • We bieden je een contract van 1 jaar en de intentie is om dit na een jaar om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd;
 • Jouw salaris loopt vanaf schaal 12 met een mogelijke uitloop naar schaal 13, deze loopt van € 4.447,00 tot en met € 6.616,00 bruto per maand op basis van 36 uur per week. In samenspraak met jou schalen we je in, afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Aanvullend krijg je iedere maand nog een Individueel Keuzebudget (IKB) tot je beschikking van 17,05%. Per maand is dit minimaal € 758,21 tot maximaal € 1.128,02 bruto bovenop je salaris. Dit budget is inclusief 8% vakantiegeld en kun je uit laten betalen of inzetten voor verschillende doeleinden;
 • Je krijgt van ons een telefoon en laptop tot je beschikking;
 • Je bouwt een goed pensioen op bij ABP;
 • Tevens heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en voor diverse andere verzekeringen kun je korting krijgen;
 • Wij hebben een breed aanbod aan opleidingsmogelijkheden op vakgebied en persoonlijke ontwikkeling. De Hilversum Academie is een platform waar de gemeente Hilversum trainingen, workshops en e-learnings aanbiedt voor alle medewerkers. Vanaf je eerste werkdag kun je hier zelf gebruik van maken;
 • Een gezonde werk- en privébalans vinden wij belangrijk! Afhankelijk van je functie kun je bij ons hybride werken. We zijn hier nog in aan het leren en experimenteren. Omdat we onderlinge verbinding belangrijk vinden is ons uitgangspunt dat je de helft van je werktijd op een werklocatie werkt.

Let Op! Voor alle teammanagers binnen Hilversum is een herwaarderingstraject gestart. Deze uitkomsten worden binnenkort verwacht.

Wil je meer informatie?

Stuur gerust een Whatsapp bericht of bel naar Maarten Frenk, afdelingsmanager, 06 51 21 51 29.

Wil je direct reageren?

Voor nu heb je de mogelijkheid om tot uiterlijk 6 december te reageren via onze sollicitatiepagina. Als er voor die tijd kandidaten reageren die goed aansluiten bij het profiel dan gaan wij met diegene alvast in gesprek. Bij geschiktheid bestaat dan de mogelijkheid dat de vacature eerder wordt gesloten. Twijfel daarom niet en reageer direct op deze mooie functie!

Nieuwsgierig geworden? Wil je weten wat er speelt bij gemeente Hilversum en wil je een indruk van je toekomstige collega’s krijgen? Kijk of volg ons dan op LinkedInTwitterInstagram of Facebook

Hilversum wil een leefbare en veilige stad zijn  waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht waar jij of je familie vandaan komt, hoe je er uit ziet en van wie je houdt. Dit geldt ook voor de gemeentelijke organisatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.